Duchowość pod lupą (5): Lęk.

Jak uwolnić się od lęku?

Spotkałem się ostatnio z bardzo mądrym podziałem myśli i emocji. Nazwijmy je na chwilę zbiorczo doznaniami wewnętrznymi. Podział ten eliminuje mimowolne ocenianie tego, co dzieje się w naszej głowie i pozwala przyjąć neutralną perspektywę patrzenia na treści stwarzane przez umysł. Jest to podział na doznania ostrzegawcze i zachęcające. Jeśli przypomnimy sobie zasadę efektywnej negatywnej emocjonalności, to wiemy, że mówi ona o prawidłowo funkcjonującym stanie mentalnym, w którym emocje ostrzegawcze oraz powiązane z nimi myśli spełniają swoją funkcję efektywnie, nie są zbyt mocne, zbyt słabe, nie trwają zbyt długo, ani zbyt krótko. Szybko również ustępują miejsca doznaniom zachęcającym, które stanowią zwyczajowy stan zdrowego umysłu. 

Czytaj dalej